[UK, En] English [Country Language]

Meny

Lukke

ForsideInteraksjonssøk
PAXLOVID® (nirmatrelvir; ritonavir) er nå godkjent i Norge, nirmatrelvir er også kjent som PF-07321332

Det er utstedt en markedsføringstillatelse i EU for PAXLOVID® for behandling av koronavirussykdom 2019 (covid-19) hos voksne som ikke har behov for supplerende oksygenbehandling, og som har økt risiko for å utvikle alvorlig covid-19 sykdom.

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon om bivirkningsrapportering.

Preparatomtale Pakningsvedlegg: Informasjon til pasient Sikre ekte produkt Interaksjonssøk Bivirkningsrapportering 
Blue Box Information

Norge V.nr. 591488

PAXLOVID® preparatomtale (SPC)

Se hele preparatomtalen, som inkluderer dosering, kliniske data og sikkerhetsinformasjon.

Klikk her
Pakningsvedlegg: Informasjon til pasient

Se pakningsvedlegget, som inneholder viktig informasjon om hvordan du skal ta PAXLOVID® og hva du kan forvente av behandlingen.

Klikk her


Sikre ekte PAXLOVID®

PAXLOVID® fra Pfizer vil ha Pfizer-navnet på den ytre esken, og inneholder 5 blisterbrett av gjennomtrykkbar aluminiumsfolie. For å sikre at tablettene er ekte, skal du se etter spesifikk tekst preget på hver side av tablettene. Nirmatrelvir er rosa, ovalformede tabletter preget med "PFE" på den ene siden, og "3CL" på den andre siden. Ritonavir er hvite til off-white, kapselformede tabletter, og preget med "H" på den ene siden og "R9" på den andre siden.

Den ytre esken har et fargeløst, blankt belegg som inneholder et gjentatt mønster av Pfizers navn og logo overalt. Pfizers navn og logo har en matt utførelse.

Esken er sikkerhetsforseglet med limte klaffer i hver ende.

Hvis du mistenker at du har mottatt forfalsket PAXLOVID®, ta kontakt med Pfizer kundeservice på telefon +47 67 52 61 00.

Neste sideInteraksjonssøk

Informasjonen på denne siden er kun beregnet for helsepersonell i Norge. Produktene som er omtalt på nettsiden kan ha forskjellige navn i forskjellige land. Informasjonen gitt her er kun til informasjonsformål.

Copyright© 2023 Pfizer AS. Alle rettigheter forbeholdt.
PP-C1D-NOR-0014

For mer informasjon: 
​​​​​​​Pfizer kundeservice: +47 67 52 61 00 eller [email protected]

Kun for helsepersonell
Informasjonen på disse sidene er ikke ment for pasienter eller allmennheten. 

Jeg bekrefter at jeg er helsepersonell i Norge.

Hvis du velger 'Nei', vil du bli omdirigert til covid19oralrx.com hvor du vil kunne få tilgang til informasjon om PAXLOVID® (nirmatrelvir; ritonavir), nirmatrelvir er også kjent som PF-07321332.
 

            Ja                        Nei